Tại trường mầm non Hưng Phúc, chúng tôi tin rằng những trải nghiệm và ký ức tuổi thơ sẽ tồn tại
mãi mãi. Những gì trẻ học được ở tuổi ấu thơ sẽ là nền tảng cơ sở cho tương lai. Sự tự tin của trẻ,
cách trẻ ứng xử và hiểu biết của chúng về thế giới xung quanh phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng môi trường giáo dục mầm non và mối quan hệ tương hỗ giữa giáo viên và trẻ.

Toàn bộ chương trình do các chuyên gia mầm non soạn thảo. Lớp học được thiết kế tỷ mỷ và được trang bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi phù hợp với lứa tuổi.

..xem tiếp.

Tin tức

 

Hướng dẫn vào camera lớp 2A

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8282
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop2a

Pass:2a.mnhp

 1. Click vào dòng Download VANTECH_V1 for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về Vantech_v1
 3. gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop2a

Pass:2a.mnhp

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop2a

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop2a

Pass:2a.mnhp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 2B

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8282
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop2b

Pass:2b.mnhp

 1. Click vào dòng Download VANTECH_V1 for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về Vantech_v1
 3. gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop2b

Pass:2b.mnhp

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop2b

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop2b

Pass:2b.mnhp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 2C

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8282
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop2c

Pass:2c.mnhp

 1. Click vào dòng Download VANTECH_V1 for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về Vantech_v1
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop2c

Pass:2c.mnhp

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop2c

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop2c

Pass:2c.mnhp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 3A

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8282
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop3a

Pass: lop3ahp

 1. Click vào dòng Download VANTECH_V1 for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về Vantech_v1
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop3a

Pass: lop3ahp

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop3a

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop3a

Pass: lop3ahp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 3B

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8282
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop3b

Pass: lop3bhp

 1. Click vào dòng Download VANTECH_V1 for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về Vantech_v1
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop3b

Pass: lop3bhp

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop3b

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop3b

Pass: lop3bhp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 3C

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8282
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop3c

Pass: lop3chp

 1. Click vào dòng Download VANTECH_V1 for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về Vantech_v1
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop3c

Pass: lop3chp

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop3c

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop3c

Pass: lop3chp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 3D

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8282
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop3d

Pass: lop3dhp

 1. Click vào dòng Download VANTECH_V1 for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về Vantech_v1
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop3d

Pass: lop3dhp

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop3d

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8282

User: lop3d

Pass: lop3dhp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 4A

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8080
 1. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop4a

Pass: hplop4a

 1. Click vào dòng: download iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về IWATCH dvr 2
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop4a

Pass: hplop4a

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop4a

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop4a

Pass: hplop4a

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 4B

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8080
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop4b

Pass: hplop4b

 1. Click vào dòng: download iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về IWATCH dvr 2
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop4b

Pass: hplop4b

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop4b

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop4b

Pass: hplop4b

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 4C

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8080
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop4c

Pass: hplop4c

 1. Click vào dòng: download iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về IWATCH
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop4c

Pass: hplop4c

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop4c

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop4c

Pass: hplop4c

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 4D

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8080
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop4d

Pass: hplop4d

 1. Click vào dòng: download iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về IWATCH
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop4d

Pass: hplop4d

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop4d

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop4d

Pass: hplop4d

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 5A

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8080
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop5a

Pass: lop5a.mnhp

 1. Click vào dòng: download iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về IWATCH
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop5a

Pass: lop5a.mnhp

 

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop5a

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop5a

Pass: lop5a.mnhp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 5C

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8080
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop5c

Pass: lop5c.mnhp

 1. Click vào dòng: download iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về IWATCH
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop5c

Pass: lop5c.mnhp

 

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop5c

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop5c

Pass: lop5c.mnhp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

 

Hướng dẫn vào camera lớp 5B

Dành cho máy tính, laptop

 1. Vào link: http://camhungphuc.dyndns.org:8080
 2. Gõ user và pass đăng nhập

User: lop5b

Pass: lop5b.mnhp

 1. Click vào dòng: download iWatch DVR for Windows XP/Vista/7/8 để tải về máy tính
 2. Chạy phần mềm vừa download về IWATCH
 3. Gõ các thông số cho phần mềm và ấn connect

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop5b

Pass: lop5b.mnhp

 

 

Dành cho Iphone/ipad hoặc android

 1. Vào appstore(iphone) hoặc Chplay(android)
 2. Ân vào tìm kiếm: iwatch dvr II
 3. Cài đặt phần mềm iwatch dvr II vào điện thoại
 4. Chạy chương trình iwatch dvr 2 đã cài đặt
 5. Chọn new hoặc (+) bên phải trên cùng và gõ các thông số

Name: lop5b

Host: camhungphuc.dyndns.org

Port: 8080

User: lop5b

Pass: lop5b.mnhp

 1. Ấn save phía bên phải trên cùng và kết nối
 2. Chọn 16CH để hiển thị đầy đủ lớp học và chọn lớp con mình học
 3. Để tăng độ nét phụ huynh chọn vào LQ và chọn chế độ HQ

 

  

 

Thống kê truy cập

277498 Người

1 Người